Saltlav (Hydropunctaria maura)

Saltlaven växer som en tunn, sträv, svart hinna på klippor och stenar strax ovanför vattenlinjen. När den torkar spricker den upp så att det bildas ett oregelbundet rutmönster. Den kan förväxlas med cyanobakterien Calothrix sp. men blir till skillnad mot den inte hal när den är våt. Lavar består av två organismer som lever tillsammans och hjälper varandra. Det ena är en svamp, det andra en alg. Svampen bidrar med struktur och skydd medan algen bidrar med energi genom fotosyntes.

Saltlaven växer strax ovanför vattenlinjen, främst på klippor som vetter mot norr eller öster, där inte solen värmer för mycket. Den bildar störst bestånd på klippor som inte utsätts för kraftig vågexponering.