Sågtång (Fucus serratus)

Sågtång är brun och har en platt gaffelgrenad bål med en tydlig mittnerv. Kanten är sågtandad vilket gett tången dess namn. Sågtång har aldrig riktiga flytblåsor men frostskadade grenar kan spricka sönder så att långsmala blåsor bildas. Arten är flerårig. En sågtångsruska är antingen en han- eller honindivid med platta sågtandade förökningstoppar. Dess huvudsakliga förökningsperiod är under hösten. På södra Ölands spets har ett bestånd av sommarförökande sågtång hittats.

Sågtång växer på klippor och stenar från lågvattennivån ner till ca 10 meters djup. Det är en vanlig art på svenska västkusten, i Öresund och i södra Egentliga Östersjön. De minsta ruskorna , ca 30 cm stora, hittas vid artens nordgräns, i Gryts skärgård och på grunden norr om Gotland.