Ryggsimmare (Notonecta glauca)

Ryggsimmaren har fått sitt namn av att den simmar på rygg, med buken uppåt. Den har ett benpar som är kraftigt förlängt, och simmar med kraftiga årtag snabbt runt på jakt efter bytesdjur. Den äter huvudsakligen grodyngel, småfisk och vatteninsekter. Ryggsimmaren är försedd med en lång sugsnabel, som stöts in i bytet. Den har ett gift i saliven som gör att offret blir förlamat, och som senare förvandlar bytets inre delar till en sörja.

Ryggsimmaren kan man hitta i hällkar eller i utsötade vikar.