Rosenslick (Polysiphonia stricta)

Rosenslick har också kallats späd rödslick på grund av att den har mycket tunna grenar med fyra pericentralceller som saknar bark. Den ser ut som tunna röda moln när den är i vattnet. Den är fäst med ett antal krypande grenar som har små fästskivor. Arten är flerårig och har en för rödalger typisk livscykel. Den är diok.

Rosenslick växer på klippor, stenar, skal och större alger. Den förekommer från någon meters djup och ned till runt 20 meter. Den är vanlig i grunda vikar på västkusten. Få fynd norr om Falsterbo i Östersjön. Finns också enstaka rapporter längre norrut i Östersjön.