Rosendun (Aglaothamnion roseum)

Rosendun är en ettårig marin art som förekommer på västkusten. Den bildar en liten röd tofs bestående av encellradiga, alternerande förgrenade trådar. I Östersjön har bara tetrasportofytstadiet hittats och inget gametofytstadium. Cellerna innehåller många små avlånga och kantiga kloroplaster.

Rosendun växer på stenar och skal och som påväxt på bland annat ishavstofs i ytterskärgården. Den förekommer på djup större än 5 meter upp till södra Bottenviken och Norra Kvarken.