Rödvit eremitkräfta (Pagurus bernhardus)

Den rödvita eremitkräftan är den vanligaste eremitkräftan i svenska vatten. Den är vit- och orangefärgad, och den stora klon har två rader av lite större trubbiga taggar på framsidan. Eremitkräftan fått sitt namn för den bär omkring på sitt ”hus”, en snäcka. De använder sig av snäckor som skydd från rovdjur. Eremitkräftan byter snäcka hela livet medan den växer. När de är små ser man dem använda mindre snäckor från t.ex. strandsnäcka, och när de blir större använder de exempelvis valthornssnäcka. Eremitkräftorna slåss över de bästa snäckorna. De är nattaktiva allätare, som lever på allt från att äta as till att filtrera vattnet på djur- och växtplankton.

Den röda eremitkräftan lever på mjuk-, sten- och ålgräsbottnar. Den förekommer mest på 0 till 20 meters djup, men man har hittat individer på 500 meters djup.