Rödsträfse (Chara tomentosa)

Rödsträfse är en stor, vackert rödaktig kransalg. Den är grövre än de andra kransalgerna och ger ett uppsvällt intryck. Den bildar ofta täta, höga mattor i riktigt skyddade vikar. Mattorna kan ge ett intryck av att man befinner sig bland koraller - därav det engelska namnet coral stonewort - korallkransalg. Rödsträfse övervintrar huvudsakligen som planta, men dessa är förtvinade under vinterhalvået. Övervintring kan även ske med lökliknande organ. Rödsträfse är samkönad, hon- och hanorgan finns alltså på samma planta. Reproduktionen sker från juli till september. Rödsträfse har visat sig vara särskilt känslig mot båttrafik som orsakar ökade vattenrörelser och upprörning av partiklar från botten.

Rödsträfse växer i grunda, avsnörda och riktigt vågskyddade vikar med dyig till gyttjig botten. Den växer främst ned till 1,5 m djup men förekommer ned till ungefär 4 m djup.