Rödspätta (Pleuronectes platessa)

Rödspättan är lätt att känna igen med sina distinkta röda fläckar. Leken sker i januari-februari på västkusten, november-april i de södra delarna av Östersjön. I likhet med andra plattfiskar ser de nykläckta larverna ut som "vanliga fiskar", med ett öga på vardera sida. Under de två första månaderna flyttar sig det ena ögat till den andra sidan. Samtidigt vrids huvudet så att översidan kommer på ena sidan av fisken. Ögonen kommer att sitta på högersidan av fisken. Rödspättan äter kräftdjur, musslor och annat smått på bottnarna. Den kan bli hela 50 år gammal men blir vanligen sällan mer än 25 år.

Rödspättan, i huvudsak en marin art, behöver salt vatten för att kunna leka, vilket gör att den i Östersjön bara kan reproducera sig i de södra delarna. Den håller gärna till på mjuka bottnar ner till 200 meters djup.