Rödhinna (Hildenbrandia rubra)

Rödhinna är en skorpalg eller krusta som är som en tunn hinna på stenar och klippor. För att artbestämma den måste man skära loss små bitar och lägga dem under ett mikroskop. Då ser man att ytan ser ut som en bikaka med små kantiga celler. Färgen kan variera från blodröd, till mer gulröd eller brunröd. Arten är flerårig och växer långsamt. Den kan förväxlas med sötvattenarten bäckstenhinna som är ljusare till färgen och med brunalgssläktet brunhudar.

Rödhinna förekommer från vattenlinjen ner till det maximala djupet som alger klarar. Den tål inte starkt solljus utan växer mest i skuggan under stora alger eller på undersidan av lösliggande stenar. Den är en mycket vanlig art i Östersjön och förekommer tillsammans med olika brunhudar av släktet Pseudolithoderma. Rödhinna har en slät, lite slemmig yta och får sällan påväxt av andra alger eller fastsittande djur. På västkusten förekommer många andra skorpforminga algarter och rödhinnan hittas främst på små, lösliggande stenar i strandzonen.