Röd solsjöstjärna (Crossaster papposus)

Röd solsjöstjärna är en stor sjöstjärna med stor mittskiva och många lite kortare armar. Den är oftast djupt röd i färgen, men kan även vara nästan svart, ljust rosa eller röd med ljusare tvärränder. Den hittas på bergväggar nedanför algbältet, där den äter bland annat vanlig sjöstjärna och anemoner.

Röd solsjöstjärna förekommer på bergväggar på mellan 5 och 50 meters djup längs hela svenska västkusten ner till Öresund.