Röd slemsnärja (Dumontia contorta)

Röd slemsnärja är tydligt ihålig vid basen och hela algen har en gelatinös struktur. Från fästskivan vid basen växer några få grenar ut. De största grenarna är lite tillplattade och 5-8 millimeter breda. Den är brunröd med gröna eller gulaktiga toppar, blir fertil under sommaren och vissnar bort på sensommaren. Fästskivan sitter kvar och under hösten kan det börja växa ut nya grenar därifrån.

Algen är en vårart som växer i strandzonen på stenar och skal. Vid lägre salthalt förekommer den djupare, på cirka 4-12 meter. Algen har hittats till Bornholm i Östersjön.