Röd lergök (Psolus phantapus)

Röd lergök lever på 10-80 m djup, ibland djupare. Kroppen är böjd lik en lergök med munnen och anus i var sin ända. Runt munnen har den en buskliknande, ljus och rödfläckig tentakelkrona. Lergöken sitter fast på stenar och skal med hjälp av sin sugskål som finns mitt på djuret. Den kan även hittas delvis nedgrävd i grus så att bara tentakelkronan syns. Kroppen har fjäll, tjock hud och går i rödbruna toner. Äldre djur kan vara nästan svarta. Det är osäkert vad de vuxna djuren äter, men troligen filterar de plankton och mindre djur. Äggen är stora och röda. Larverna äter ingenting innan de faller till botten som små minilergökar.

Lever på djupa och steniga bottnar, gärna i strömt vatten. Förekommer i nordliga vatten och ner till Öresund. Samma art finns även i Nordamerika.