Röd hornkorall (Swiftia rosea)

Röd hornkorall är en kalkinlagrande röd djuphavskorall. Den är kolonibildande, och de små polyperna sitter längs smala och spretigt förgrenade stammar. Det finns en vit variant av hornkorall som liknar den röda i utseende, och som växter i samma områden om än mer sällsynt i svenska vatten. Den vita hornkorallen klassas numera som egen art (Swiftia pallida) även om hybrider dem emellan verkar förekomma.

Den röda hornkorallen finns på djupa, sluttande bergväggar.