Röd brännmanet (Cyanea capillata)

Den röda brännmaneten kan vara gul, orange eller rödaktig. De kraftiga munarmarna på undersidan klockan kan även gå mot brunt. Från hela klockans undersida sitter många och långa trådar vilka bränns kraftigt. Klockans ovansida bränns inte. Brännmanetens polyper är mycket små. Förekomsten av brännmaneter varierar mycket mellan olika år. Födan består av plankton, kräftdjur, fisk och andra maneter såsom öronmaneter. Fiskarten vitling kan ibland ses simma runt och söka skydd på undersidan av brännmaneter. Av okänd anledning så verkar inte vitling bedövas av trådarnas nässelceller.

Den röda brännmaneten förekommer fritt simmande från vattenytan och neråt, och både nära kusten och ute till havs. Vid västkusten, där vattnet är saltare än i Östersjön, finns de oftast i de högre vattenskikten. I Östersjön kan man hitta dem på större djup, där vattnet är saltare än vid ytan. Där finns vanligtvis bara unga små individer av brännmaneter, och de verkar inte kunna föröka sig i Östersjön.