Remtång (Himanthalia elongata)

Remtång har hittills enbart hittats ilanddriven i tångvallen utmed den svenska västkusten. Den vegetativa delen ser ut som en liten olivgrön svamp som är 3-5 centimeter hög och 2-4 centimeter i diameter. Arten är skildkönad och de centimeterbreda receptaklerna börjar växa ut på våren och blir runt 1 meter långa. I Bretange, i Frankrike, kan du få prova på att äta remtång under namnet "Spagettis de mer". De anses vara en delikatess.

Arten återfinns endast liggande löst på tångvallar Sverige. De närmaste fastsittande bestånden finns vid Arendal på norska kusten.