Raggsträfse (Chara horrida)

Raggsträfse är en klargrön kransalg som är snarlik den vanligare arten grönsträfse. Den skiljer sig från grönsträfse genom att vara betydligt mer taggig – horribelt raggig. Raggsträfse finns endast i Östersjön och bara i några få grunda vikar mellan Blekinge och Uppland. Den betraktas därför som utrotningshotad. Det pågår forskning för att utreda släktskapet mellan de båda arterna grönsträfse och raggsträfse.

Raggsträfse växer i flera olika typer av miljöer, från halvskyddade stränder med inslag av sand till mycket vågskyddade vikar med gyttjig botten. Den växer främst ned till 1,5 meters djup, men förekommer ned till ungefär 5 meter under vattenytan.