Räfflad havstulpan (Semibalanus balanoides)

Räfflad havstulpan är en av fyra vanliga arter av havstulpaner i Sverige. Den har frisimmande larver, men kan inte flytta sig efter att den väl fäst sig någonstans och börjat bilda sitt skal. Räfflad havstulpan skapar inte en kalkplatta mot klippan som många andra havstulpaner. Arten är vita till brungrå. De är ofta platta, men den kan också växa på höjden. Deras värsta fiender är snäckor, som kan sticka in sin långa tunga i huset och äta upp dem och isen, som under vintertid kan skrapa bort stora mängder av havstulpaner.

Havstulpanerna sitter ofta på klippor precis i vattenbrynet, tätt tillsammans i ett bälte (det sk "vita bältet" i vattenlinjen) eller mer utspridda och gömda under algerna. Havstulpanen kan också sitta på alla hårda och släta ytor, såsom på tång, musslor och båtar.