Pungräka (Mysis sp, Neomysis sp, Praunus sp)

Pungräkorna Mysis, Neomysis och Praunus är genomskinliga, gulrödaktiga kräftdjur. Pungräkorna är allätare som främst livnär sig på mikroalger, djurplankton samt döda alger och små nedbrytande organismer. Födointaget förändras lite över året och med storleken på djuren. De äter den föda som det förekommer mest av för tillfället och så stort som möjligt. Det är även en viss skillnad i födointag mellan de tre pungräkorna vilket återspeglar skillnader i livsmiljö. Pungräkan är viktig föda för många fiskarter.

De olika arterna pungräkor lever i lite olika miljöer, vissa mer ute i den fria vattenmassan, andra närmare botten och några bland alger och växter. De kan förekomma på djup ned till 170 meter. Under vår och höst så hittar man dem ofta i stim på grunt vatten. Pungräkor finns längs hela västkusten, i hela Östersjön och upp till Bottenviken, för Praunus del endast upp till Norra Kvarken.