Podon (Podon)

Hinnkräftor eller vattenloppor har en tunn, hinnlik ryggsköld. Innanför den kan man ibland se stora, mörka ägg. Flera av arterna har nästan bara honor och de fortplantar sig utan befruktning. Eftersom förökningen är temperaturberoende kan populationer av hinnkräftor öka explosionsartat under varma sommarmånader. Podon skiljer sig från Bosmina och Daphnia genom att de saknar omslutande ryggskal. De tre arter som finns i Sverige kan skiljas åt genom storleksbedömning, där den minsta arten är 0,4 millimeter och den största 1,2 millimeter.

Olika podon-arter finns från Nordkap till Medelhavet, och lever i det fria vattnet. I Östersjön har man hittat en art av podon i så låg salthalt som 3.3 promille.