Pirål (Myxine glutinosa)

Pirålar utgör havets städpatrull, de lever nämligen i första hand av döda djur som de borrar sig in i och förtär inifrån. Pirålar saknar egentliga käkar och munnen är försedd med hornplattor med horntänder som vid bett vrängs ut och sedan dras tillbaka likt valsar som hakar i varandra. Den har en broskartad ryggrad, saknar ögon och det enda näshålet är omgärdat av fyra skäggtömmar. Huden är tunn och blekt rosa och avsöndrar oerhört mycket slem som den använder som skydd när den borrar sig in i byten. Honorna bär på ca 20-30 ganska stora orangefärgade ägg som man ofta kan skönja under huden.

Förekommer i hela Nordatlanten, inklusive Skagerrak och Kattegatt