Piggvar (Psetta maxima)

Piggvaren är vår största plattfisk efter hälleflundran. Den är en utpräglad rovfisk och jagar gärna i den fria vattenmassan. Piggvaren, liksom övriga plattfiskar, har en mycket intressant utveckling. När de är små yngel ser de ut som "vanliga fiskar", med ett öga på vardera sida. Under de två första månaderna flyttar sig det ena ögat till den andra sidan. Samtidigt vrids huvudet så att översidan kommer på ena sidan av fisken. Ögonen kommer då att sitta på vänstersidan av fisken. Piggvaren leker grunt på sommaren och kan lägga flera miljoner små ägg som kläcks efter 7-9 dagar. Vid ungefär 25 mm längd börjar ynglet sitt liv på botten. Honorna växer sig större än hanarna och kan nå 25 års ålder.

Piggvaren ligger ofta nergrävd i botten, och föredrar sandiga bottnar. Sommartid finns den på grundare vatten, och vintertid på djupare vatten. Den vistas gärna på grunda utsjöbankar. I Östersjön finns den allmänt upp till Ålands hav.