Pigghaj (Squalus acanthias)

Pigghajen är en stimlevande haj som ofta rör sig i Skagerrak om sensommaren och hösten. Den har fått sitt namn efter de kraftiga taggarna den bär framför ryggfenorna vilka också används för att åldersbestämma fisken. Pigghajen har en långsam tillväxt och blir könsmogen först vid 10-12 års ålder. Den föder 4-8 levande ungar efter att honan varit dräktig i nästan 18-22 månader. På grund av sin sena könsmognad och fåtaliga avkommor är arten känslig för fiske. Förr användes pigghajens skinn till sandpapper då det är täckt med tandliknande fjäll av emalj. Förr i tiden kallades pigghajen i Bohuslän för hå eller hålax.

Förekommer i hela Nordatlanten, inklusive Skagerrak och Kattegatt