Papillsträfse (Chara virgata)

Papillsträfse är en liten mörkgrön kransalg som växter på dyiga bottnar. Arten är ettårig men kan på större djup övervintra som grön planta eller med lök-liknande organ. Papillsträfse har hon- och hanorgan på samma plantor. Reproduktionen sker från juni till oktober och sporerna gror under vår till försommar. Två andra arter av kransalger är mycket lika papillsträfse. Skörsträfse kan endast skiljas från papillsträfse under lupp där man kan se att stammen hos skörsträfse är helt kal medan papillsträfse har små, runda papiller på stammen. Papillsträfse har länge ansetts vara en formvariant av skörsträfse, men betraktas nu som en egen art. Tuvsträfse kan skiljas från papillsträfse och skörsträfse under reproduktionstiden eftersom tuvsträfse har hanar och honor på olika plantor, medan de andra två är samkönade.

Papillsträfse växer på dyiga bottnar, ofta med inslag av sand eller grus. Den växer främst grunt ned till 1 m djup, men förekommer ned till ungefär 5 m djup.