Påfågelrörsmask (Sabella pavonina)

Detta är en fastsittande mask som filtrerar sin föda med hjälp av en vacker och tvärrandig tentakelkrona som den sträcker ut i vattnet. Masken bygger ett rör av sand, lera och slem som den lever i. Röret kan bli 50 cm långt och den ena ändan av röret sitter fast på hårda och sluttande ytor såsom stenar eller klippväggar. Det man ser av själva djuret är det stora antalet fjäderformade tentakler som sticker ut ur rörets öppning. Tentakelkronan varierar i färg från vit, mörkröd, brun och lila. I mitten av tentakelkronan sitter maskens mun. Påfågelrörsmasken är en filtrerare som äter plankton och organiskt material. Masken kan fälla ihop sina tentakler och dra sig in i sitt rör för att skydda sig mot rovdjur. Påfågelrörsmaskar kan sitta tätt på branta klippor med överhäng, ofta bland andra filtrerande arter som tarmsjöpung och gullmaranemon.

Man kan hitta dessa maskar på hårda bottnar under algbältet från ca 5 till 750 m djup. I Sverige finns de på västkusten men de kan hittas från Norges kust ner i Medelhavet.