Oxsimpa (Taurulus bubalis)

Oxsimpan har ett taggigt och knöligt huvud. Kroppen saknar fjäll och har i stället en rad med små benknölar längs sidan. Färgen kan variera, men under leken blir hanens buk röd. Leken sker vintertid. Den har inre befruktning, men äggen göms på botten. Oxsimpan äter bottendjur och fisk. Den har ett knorrande läte, som hörs om man plockar upp den ur vattnet.

Oxsimpan är en i huvudsak marin art som också återfinns i bräckt vatten. Den håller till på klippbottnar ned till ungefär 30 meters djup. Den finns i Nordeuropas kustvatten. I Östersjön finns den upp till Ålands hav.