Oval dammsnäcka (Radix balthica)

Dammsnäckor tillhör familjen sötvattenslungsnäckor som även finns i utsötade vikar längs vår kust. De andas luft och måste upp till ytan med jämna mellanrum. De lever av mikroalger som de skrapar loss från underlaget med sina raspliknande tungor. Deras geléliknande genomskinliga äggklumpar sitter ofta fästade på växter och stenar.

Oval dammsnäcka är vanlig i skyddade vikar utmed kusten i Östersjön. De gillar slammig botten, men även sandbotten och stenar. Den undviker vågexponering.