Östersjösallat (Monostroma balticum)

Östersjösallat har en något jämnare form än sin släkting strutsallat. I övrigt liknar de varandra både i utseende och växtsätt, men Östersjösallaten blir betydligt större och kan forma stora mattor på botten.

Östersjösallat växer grunt, ofta lösliggande på botten. Den finns nästan bara i Östersjön, upp till Kvarken.