Öring (Salmo trutta)

Öringen är en laxfisk som finns i både söt- och saltvatten. Till levnadssättet liknar den sin nära släkting laxen. Den kallas bäck-, insjö- eller havsöring beroende på var den lever. Alla leker dock i rinnande sötvatten. När öringungarna är stora nog, efter 1-5 år, vandrar de ut till havet eller sjön för att växa sig stora. Efter några år vandrar den tillbaka för att leka. De äter insekter och bottendjur i början men övergår i havet till att äta mindre fiskar, som tobis, spigg och ungsill.

Öringen finns över hela landet och längs hela vår kust. Leken sker i rinnande vatten. Den föredrar grus- och stenbotten.

Fakta: Fiskar som vandrar

Många fiskar vandrar mellan hav och sötvatten under sin livstid. Laxen, som föds i sötvatten, tillväxer i saltvatten och återvänder till sin födelseplats, är kanske det mest kända exemplet. Men även många andra kustlevande fiskar vandrar upp i sötvatten för att leka. Ålen är ett exempel på motsatsen. Den lever i sötvatten, men vandrar ut till havet när den ska föröka sig.