Nors (Osmerus eperlanus)

Norsen är en silverglänsande långsmal fisk. Födan består av kräftdjur och småfisk. Leken är spektakulär, med stora stim som kommer in till åmynningar vid islossningen. Varje norshona kan lägga uppemot 50 000 romkorn. Norsen är under leken en viktig bytesfisk för kustens rovfiskar. Arten är lätt att känna igen då den har en karaktäristisk doft av gurka.

Norsen finns i sjöar och längs Östersjöns kust. Den lever i stim ute i fria vattnet, ganska djupt ner i kallare vatten. Vid leken går den upp i vattendrag.