Nordslinke (Nitella wahlbergiana)

Tre arter slinken finns vid vår kust, glans- matt- och nordslinke, varav de två första är vanligast. De har hittills endast påträffats i Bottenviken. De växer mycket grunt i havsvikar med sandig botten, ofta i miljöer med påverkan från sötvatten. Slinken har till skillnad från sträfsen ingen bark på stam och grenar. Dessutom är sidogrenarna delade, vilka de inte är hos sträfsearterna. Glans- och mattslinke är små gröna arter som är mycket svåra att skilja åt. De går endast att bestämma till art när de reproducerar sig i juli till augusti, då glansslinke har hon- och hanorgan på samma planta medan mattslinke är skildkönad. Den tredje arten av slinke som har påträffats i Bottenviken, nordslinke, är bara decimetern hög och växer grundare än 0,5 m.

Glans- matt- och nordslinke växer grunt i havsvikar med sandig botten. De har främst hittats grundare än 1 m, men kan växa ned till ungefär 3 m djup. De växer ofta i miljöer med påverkan från sötvatten. Hittills har de bara påträffats i Bottenviken.