Nordlig hjärtmussla (Cerastoderma glaucum)

Cerastoderma glaucum är den vanligaste hjärtmusslan i Östersjön. Den finns även i andra havsområden men då hittar man den främst i laguner och flodmynningar. Även den snarlika arten Parvicardium hauniense är vanlig i Östersjön. Det är mycket svårt att skilja arterna åt när de är små. Men medan Parvicardium hauniense förblir relativt liten och främst lever bland växter, kan Cerastoderma glaucum växa sig stor och gräver då ned sig i bottenmaterialet. Båda arterna livnär sig genom att filtrera partiklar ut vattnet.

Hjärtmusslan lever både på botten, där den kan vara nedgrävd, eller på växter och tång där den kan fästa sig med sina byssustrådar. Cerastoderma glaucum är vanlig på mjuka bottnar längs vår kust upp till Bottenviken.