Nordlig fjäderstjärna (Antedon petasus)

En liten och sirlig hårstjärna som skiftar i röda eller bruna nyanser, ofta med ljusa tvärband på armarna. Den har tio slanka och rörliga armar som filtrerar vattnet efter plankton. Den kan även simma med sina armar. På munsidan sitter uppåt 75 korta och tvärrandiga fötter, cirrer, som den använder för att gå med. Antal cirrer varierar med hur stort djuret är, en ung och liten fjäderstjärna har färre cirrer medan en äldre och större individ har fler cirrer. En nära släkting till Antedon petasus, Antedon bifida, har endast 20-30 cirrer men annars är de ganska lika i utseendet.

Den nordliga fjäderstjärnan lever oftast djupt på bergväggar från 20 meters djup. Den föredrar kallt strömmande vatten med hög salthalt. Den är relativt vanlig i Bohuslän, men mindre vanlig i Kattegatt.