Nordhavsräka (Pandalus borealis)

Nordhavsräkan är den räka som vi köper fryst eller färsk för att äta och är därför den som de flesta känner till. Den är viktigt som föda för både fiskar och människor. Räkan har en lång och taggig panntagg. Den är genomskinligt skär med mörkare röda färger. Äggen som bildas i huvudet på honorna är först gröna och därefter mer turkosa allt eftersom de vandrar ner från huvudet för att utvecklas på buken av honan. När räkan kokats blir både kropp och ägg röda. Den är en hermafrodit, dvs tvåkönad, och börjar sitt liv som hane och blir senare hona när den vuxit till sig. Parningen sker på hösten och larverna kläcks för ett liv i det fria vattnet under våren. Räkan blir runt 6 år gammal. Nordhavsräkan i Skagerrak och Norska rännan verkar vara samma genetiska bestånd och behandlas därför som en egen enhet när det gäller både fiske och vid rödlistningen. Den svenska delen av beståndet har minskat stadigt sedan 2004 och bedöms som nära hotad. Det är osäkert om minskningen kan förklaras av naturlig variation eller mänsklig påverkan.

I svenska vatten finns nordhavsräkan i kallt vatten på lerbottnar djupare än 50 m, i Norska rännan och ner till norra Kattegatt. I övrigt påträffas den i hela Atlanten över till Kanada och även i norra delen av Stilla havet. I den större skalan är det dock osäkert om huruvida arten egentligen borde ses som flera arter.