Nordamerikansk havsborstmask (Marenzelleria sp)

Tre arter av borstmaskarna Marenzelleria har nyligen kommit till Östersjön med hjälp av människan, Marenzelleria viridis, Marenzelleria neglecta och Marenzelleria arctia. De har antagligen förts hit oavsiktigt med ballastvatten. De blir fem till tio centimeter långa och gräver djupa gångar i bottensedimenten. De äter plankton som fallit till botten. Masken simmar med karaktäristiska "korkskruvsrörelser". Normalt hittar man den nergrävd i mjuka bottnar.

Marenzelleria hittar man ofta på djupa, mjuka bottnar, nergrävda i sedimentet. M. viridis har observerats längs svenska västkusten och i södra Östersjön. M. neglecta finns i större delarna av Östersjön upp till Ålands hav. M. arctia finns i norra delen av Östersjön och i Bottenhavet.

Fakta: Främmande arter

En främmande art har med människans hjälp spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. Ibland har det skett avsiktligt, men för det mesta har det skett av misstag. Fartyg sprider en stor mängd arter, både via sitt skrov och genom barlastvatten. Det är inte alltid som den främmande arten lyckas etablera sig i den nya omgivningen, men ibland lyckas den och kan då i värsta fall slå ut inhemska arter och orsaka stor skada i havsmiljön.