Nätsjöpung (Corella parallelogramma)

Denna sjöpung har en glasklar mantel. Genom den kan man kan se en vit nätstruktur vilket är sjöpungens gältarm som den använder för att filtrera vatten. Från sidan är kroppen rektangulär och tillplattad. Man kan hitta denna sjöpung på hårda bottnar på stenar och klippor. De växer ofta nära varandra i små grupper. Som andra sjöpungar är nätsjöpungen filtrerare och äter plankton och annat organiskt material.

Den lever oftast på hårda ytor, såsom stenar, klippor, på skalet från olika djur. Den kan också sitta på alger. Man hittar den oftast på 5-40 meters djup, men den förekommer ända ner till 200 m.