Mott (Pyralidae)

I Östersjön hittar man ibland mottlarver. Det är främst andmatsmott, Cataclysta lemnata, som påträffats. De lever i bon bland vattenväxter. Som namnet antyder bygger andmatsmott sitt bo av andmat, men även andra platta blad kan användas, t.ex. bladen av ålnate. Larven äter av olika vattenväxter, som andmat, natar, lånkar och sträfsen. Mottlarverna spinner en silkeskokong som puppor. De vuxna motten är ljusa och 1-3 cm mellan vingspetsarna. De har mörka ögon och långa antenner. Vi vet väldigt lite om mottlarver i Östersjön.

Mottlarver lever i grunda vågskyddade havsvikar bland vattenväxter. De är mer vanliga i norr än i söder och i sötvattenpåverkad miljö.