Mosaikslända (Anisoptera)

Egentliga trollsländor eller mosaiktrollsländor har larver som lever i vatten från någon månad till många år. Larverna är kraftiga och breda med spolformad bakkropp. De är rovdjur som livnär sig på små maskar, mygglarver, djurplankton och grodyngel. De äter även andra trollsländelarver och kan vara kannibaler. De sitter ofta stilla och väntar på sitt byte, eller skrider långsamt fram på spaning efter byte. När bytet kommer nära slungar de blixtsnabbt ut en stor fångstmask som i vilande läge sitter framtill och nedtill på huvudet. Mosaiktrollsländorna skiljer sig från flicksländorna genom att de inte har några yttre gälblad längst bak på kroppen. Istället har de ett stort antal tunnhudande utskott från ändtarmen som fungerar som ett effektivt andningssystem. Nytt vatten tillförs hela tiden genom att vatten pumpas ut och in genom tarmöppningen. Vid akut fara kan larven dessutom skjuta iväg med en jetström som den skapar genom att snabbt stöta ut vatten baktill. I Östersjön finns flera arter tillhörande minst tre familjer; egentliga mosaiktrollsländor, skimmertrollsländor och segeltrollsländor. Vi vet relativt lite om trollsländor i Östersjön.

Trollsländslarver lever i grunda vågskyddade miljöer, ofta bland vattenväxter eller på mjuka sedimentbottnar. De är mer vanliga i norr än i söder och i sötvattenpåverkad miljö. De är vanliga i mycket avsnörda vikar.

Fakta: Sländlarver

Sländor kan tillhöra familjerna dagsländor, nattsländor och trollsländor. Till trollsländor räknas mosaiktrollsändor och flicksländor. Sländorna har ett kortvarigt vuxenstadium då de kan flyga. Larvstadiet, då de är vattenlevande, är betydligt längre. Sländorna härrör från sötvatten. I havet brukar därför sländlarver främst påträffas i utsötade områden, som flodmynningsområden, avsnörda vikar eller långt norrut i Östersjön. De är vanligast i områden med mjuka bottnar och vegetation.