Mört (Rutilus rutilus)

Mörten är en av våra vanligaste sötvattenfiskar. Den är även vanlig längs med Östersjöns kust. De mörtar som lever vid kusten leker antingen bland vegetationen i grunda vikar eller vandrar upp i sötvatten för lek. Den äter både växter och mindre djur, och har insektslarver som favoritföda. De utgör själva viktig föda för större rovfiskar såsom gädda. Mörtar kan bli riktigt gamla, livslängden kan uppgå till hela 20 år.

Mörten finns i sjöar i hela landet, och längs med hela Östersjökusten. Den är inte särskilt kräsen när det gäller miljö, men gillar varma, vegetationsrika och grunda vatten, som framför allt finns i skärgårdsområden.