Molnslick (Ectocarpus siliculosus)

Molnslick bildar fint förgrenade luddiga tofsar. Grenarna består av en cellrad. Den kan förväxlas med trådslick, Pylaiella littoralis, och för att kunna skilja arterna åt måste de undersökas i mikroskop. Molnslick har, till skillnad mot trådslick, aldrig motsatt förgrening och cellerna har bandformiga kloroplaster. Bägge arterna gynnas av övergödning.

Molnslick förekommer mest på sommaren och växer på andra alger, kärlväxter, vasstrån, stenar och musselskal. Man hittar den ofta löst liggande på grunt vatten ner till 10-15 meter, eller så långt ner som ljuset räcker. Molnslick är vanlig längs vår kust upp till södra Kvarken. Den förekommer också i Bottenviken.