Mink (Mustela vison)

Minken har mörkbrun päls med en vit fläck under hakan. Den kommer ursprungligen från Nordamerika och har införts i Skandinavien för pälsdjursuppfödning. I Östersjöns skärgårdar äter den fisk, fåglar och sorkar, och den kan utgöra ett allvarligt hot mot kustbandens fågelpopulationer. Den konkurrerar med rödräv och utter om föda. Minken är en god simmare och saknar i stort sett fiender i det svenska ekosystemet. Därför har den kunnat sprida sig och överleva. Minken parar sig på våren och föder normalt 4-6 ungar. På hösten lämnar ungarna sin mamma och när de är ett år gamla är de könsmogna.

Minken lever längs floder, åar och bäckar samt vid sjöar och havskuster.

Fakta: Främmande arter

En främmande art har med människans hjälp spridits utanför sitt naturliga utbredningsområde. Ibland har det skett avsiktligt, men för det mesta har det skett av misstag. Fartyg sprider en stor mängd arter, både via sitt skrov och genom barlastvatten. Det är inte alltid som den främmande arten lyckas etablera sig i den nya omgivningen, men ibland lyckas den och kan då i värsta fall slå ut inhemska arter och orsaka stor skada i havsmiljön.