Mindre kungsfisk (Sebastes viviparus)

Arten tillhör ett artrikt släkte omfattande ett drygt 100-tal arter. Den är relativt ovanlig och lever företrädesvis i det djupa Skagerrak men kan gå upp grundare sommartid. Färgen är blekröd och det kraftiga huvudet har flera taggar på gällocket. Ryggfenan är sammansatt av hårda taggstrålar och mjuka fenstrålar. Den blir könsmogen vid ca 10 år och föder 10-30 000 levande ungar. Dessa är vid födseln ca 3-5 mm långa. Födan består av kräftdjur och fisk.

Förekommer i Nordsjön och Skagerrak