Mindre kantnål (Syngnathus rostellatus)

En vanlig kantnål som gärna, men inte uteslutande, lever strandnära bland tång och ålgräs och som ibland kan hittas i bräckt vatten. Den är gråbrun på ryggen med en krämfärgad buksida med tydliga benåsar. I likhet med andra kantnålsfiskar placerar honan äggen i ett hudveck på undersidan av hanens svans där äggen utvecklas och kläcks.

Förekommer på mjuka bottnar, ofta strandnära, i Skagerrak och Kattegatt. Sällan i Öresund.