Mindre havsnål (Nerophis ophidion)

Den mindre havsnålen är släkt med sjöhästar. Den är en märklig fisk, som istället för fjäll har grönaktiga benplattor. Vuxna individer saknar också bröst- och stjärtfenor. Hos den mindre havsnålarna är det hanen som bär på äggen, i en liten fåra på buken. Där sitter äggen fastklistrade tills de kläcks efter cirka 4 veckor. Med den snabelliknande munnen suger den i sig fiskyngel och små kräftdjur.

Den mindre havsnålen lever i tångbälten nära kusten, från ett par meters djup. Den håller sig gärna nära botten eller intill vegetation.