Maskeringskrabba (Hyas coarctatus)

Maskeringskrabban ser ut som den närbesläktade krabban hövre, men är lite mindre och ryggskölden är mer formad mer som en lyra. Den är röd till grå i färgen. När den lever på grunda bottnar så plockar den på sig alger, hydroider och liknande på skölden i likhet med sin nära släkting hövre, vilket gör den svår att se i algbältet. Man hittar den både grunt och djupt ner till 50 m, både på steniga och sandiga bottnar.

En vanlig art av krabba som hittas på stening och mjuka bottnar längs västkusten ner till 50 meters djupt.