Mareld (Noctiluca scintillans)

Man brukar kunna se dem vid sensommaren och då genom att de lyser i vattnet. Mareld kan nämligen bioluminiscera, alltså skapa ljus. Ljuset är svagt, så man kan enbart se det på kvällen, men är det rikligt med mareld och är man långt bort från ljuskällor så kan de se ut som stora delar av havet lyser upp i ljust grönt. De lyser vid rörelse, som när man simmar eller ror. Ljuset kan även aktiveras av fiskar som rör sig eller av vågor. Mareld kallas ibland mareldsdjur, men de tillhör gruppen protister och är alltså varken djur, svampar, bakterier eller växter. De är runda och genomskinliga med en tentakel (flagell) som djuret fångar mat med i vattnet. Tentakeln sitter i en skåra, och i slutet av skåran hittar man munnen.

De lever i vattnet, från ytan och så långt ner som ljuset når. De ansamlas ofta i vikar och runt bryggor där vattnet är stilla.