Makrill (Scomber scombrus)

En fisk lätt att känna igen med sin karakteristiska spolformade kropp och marmorerade rygg i grönt och svart. Den lever i den fria vattenmassan i stora stim och simmar gärna med öppen mun för att fånga plankton vilka fastnar i gälräfständerna och sväljs. Makrillen äter också småfisk. Fisken saknar simblåsa och är en uthållig simmare. Den vandrar mellan lekområden och födoplatser. Honan som är lekmogen vid ca 30 cm kan bära upp till en miljon små ägg, ca 1 mm i diameter.

Förekommer i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt och går ibland med saltvattenströmmar in i Östersjön