Lyrtorsk (Pollachius pollachius)

Lyrtorsken eller blekan som den också kallas har en grönaktig rygg, guldskimrande sidor och mörk böjd sidolinje. Den har ett kraftigt underbett och jagar som vuxen fisk gärna nära ytan. Arten leker under januari - juni på 100-200 meters djup. Äggen kläcks efter ca en vecka och ynglen lever i det fria vattnet.

Förekommer i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt