Lungmanet (Rhizostoma pulmo)

Lungmaneter är ovanliga i svenska vatten, men det händer att de förs in till våra kuster med varma vattenströmmar under sensommaren och hösten. Vissa år är de vanligare vid kusten än andra. Den förekommer även i Medelhavet. Lungmaneten har en stor och kraftig klocka, ofta större är den hos gul brännmanet. Klockan går mot blått, turkost eller vitt. Dess kanter är tydligt mörkblå och där sitter även manetens endast svagt brännande nässelceller. Lungmaneten saknar annars bränntrådar. Under klockan sitter kraftiga munarmar och könsorgan. Honornas könsorgan är orangea medan hanarnas är blåaktiga såsom resten av djuret.

Lungmaneten förekommer från vattenytan och neråt, oftast i de högre vattenskikten.