Löja (Alburnus alburnus)

Löjan kan man se spritta i vattenytan, vilket tyder på att den antingen fångar insekter på ytan eller försöker undkomma en fiende. Den äter framförallt djurplankton och insekter. Det är inte löja utan siklöja som används för löjrom. Löja har dock tidigare haft en industriell användning då fjällen användes vid tillverkning av pärlor.

Löjan finns i hela Östersjön, och i sjöar över hela landet utom på höjder över ca 300 meter. Den återfinns ofta nära vattenytan.