Storhövdad marsipansnäcka (Limapontia capitata)

Storhövdad marsipansnäcka, eller liten havssnigel som den även kallas, saknar skal som vuxen. Den ingår inte i gruppen nakensnäckor utan är en snäcka. Färgen är mörkgrön till brunsvart med gröngula fläckar och den lever bland alger och växter. Den livnär sig på små mikroskopiska alger samt grönslick och borsttrådar. Den parar sig genom att trycka den taggförsedda penisen rakt igenom kroppsväggen på den mottagande snäckan.

Storhövdad marsipansnäcka finns i brackvatten på västkusten och i Östersjön upp till Ålands hav. Den lever på grunt vatten bland fintrådiga alger och i hällkar.

Fakta: Nakensnäckor

Nakensnäckor saknar både skal och fot. De är en artrik grupp bland blötdjuren, en del är mycket små, och det kan vara svårt att skilja de olika arterna åt. Trots att de länge varit populära fotoobjekt för dykare så har många av dem endast nyligen fått svenska artnamn. Många nakensnäckor är giftiga. En del har körtlar på ryggen som producerar saltsyra. Andra har nässelsäckar på ryggen som innehåller nässelceller vilka nakensnäckan använder för att försvara sig mot rovdjur. Nässelsäckarna fungerar även som gälar. Nässelcellerna får dessa nakensnäckor i sig genom att äta nässeldjur såsom hydroider. På många platser så har nakensnäckor starka färger för att varna fiender, så kallade varningsfärger. Tack vare sitt fiffiga försvar kan de krypa runt helt öppet utan att behöva gömma sig.